Search Results for: dasar-pendidikan-kebangsaan

Polisi/Dasar Pendidikan di Malaysia

sekolah14

Mukadimah Retetan daripada cadangan Kementerian Pelajaran Malaysia memansuhkan Peperiksaan peringkat UPSR dan PMR, saya ingin mengajak pembaca (jika ada kelapangan) untuk meninjau semula sejarah pelaksanaan polisi atau dasar pendidikan di negara ini. Mungkin sedikit maklumat ini dapat membuka fikiran kita untuk berfikir sama ada relevan atau tidak cadangan pemansuhan tersebut. Polisi/Dasar Pendidikan di Malaysia PendidikanRead More…

Peperiksaan UPSR dan PMR Dimansuhkan?

Peperiksaan-upsr-pmr

Sebagai mukadimah, sebelum ini banyak pandangan-pandangan individu (secara rawak sama ada yang tertulis atau diucapkan secara lisan) menyatakan bahawa Sistem Pendidikan di Malaysia adalah terlalu berorientasikan peperiksaan untuk mengukur kejayaan seseorang pelajar. Salah satu contoh adalah seperti berikut: Berbanding negara maju sistem pendidikan di malaysia masih menggunakan peperiksaan sebagai kayu pengukur kejayaan seseorang pelajar. PelajarRead More…

Strategi Bagi Menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan

sekolah13

Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan, pelbagai langkah-langkah dan strategi telah disusun, antaranya; Penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama; Mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan; Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu; Mendemokrasikan pendidikan; Pelaksanaan KBSR dan KBSM; Mempertingkatkan pendidikan Islam, kerohanian, moralRead More…