Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia

Sistem Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa berikut:

 • Zaman Pramerdeka (sebelum 1957);
 • Zaman Pasca Merdeka (1957-1970);
 • Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990);
 • Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000); dan
 • Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

Zaman pramerdeka (sebelum 1957)
Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada empat aliran , iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. B eberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut:

 1. Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu;
 2. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;
 3. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan; dan
 4. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)
sistem pendidikanSebaik mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu, Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar.

Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.

Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)
Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia, 2008). Dalam tempoh ini, pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum.

Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan, antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Walau bagaimanapun, selaras dengan Akta Pelajaran 1961, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir.

Pada tahun 1979, semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Pada tahun 1980-an, peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)
Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya Akta Pendidikan 1996; Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996; Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain.

Selain itu, banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk:

 1. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari;
 2. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999;
 3. Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma;
 4. Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI); dan
 5. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik.

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang)
Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama, antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002); Program Bimbingan dan (Keputusan Jemaah Menteri, 2002); Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002). Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003; Program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah (Keputusan Jemaah Menteri, 2003); dan banyak lagi program-program pendidikan diperluas.

Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru.

Rujukan:

Abdullah Sani Yahaya (2003). Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Bentong, Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Bhd.

Fadzilah bt Abdullah (1996). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur: As Noordeen.

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sufean Hussin (2002). Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. Teori dan Analisis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sheela Abraham (1993). Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Tajul Ariffin Bin Nordin (1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Tengku Anuar (1990). Pengetahuan Kenegaraan Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Please like & share:

Comments

 1. Kulanz Salleh says

  Penulisan ini dibuat berdasarkan keperluan tugasan. Oleh itu, berkemungkinan terdapat pernyataan yang dituliskan secara ringkas sahaja. Rujukan dan pembacaan lanjut perlu dibuat bagi mendapatkan maklumat yang benar-benar terperinci. Harap maklum.

 2. cik et says

  Saya Siti pelajar IPTA ingin bertanya kepada encik tentang sistem pendidikan selepas merdeka. Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan negara selepas merdeka? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang diberi perhatian dalam proses penyusunan tersebut?

  Harap encik dapat memberi pandangan tentang soalan yang telah diajukan ini.

  sekian terima kasih.

 3. nurul izzati says

  salam..
  saya mohon jasa baik tuan untuk menerangkan tentang pendidikan vernakular punca masalah pepaduan kaum di malaysia

  • says

   Salam,
   Persoalan yang dikemukakan ini merujuk kepada masa sekarang atau sebelum merdeka? Perlu jelas sebab mungkin terdapat perbezaan faktor bagi kedua-dua zaman tersebut.

   Bagaimanapun secara umumnya, Sekolah vernakular atau berbeza aliran pada asalnya adalah satu tindakan psikologi British supaya tidak ada kerjasama di antara orang Melayu dengan kaum lain. Dan tidak dinafikan tindakan itu sedikit-sebanyak telah menyebabkan terbentuknya masyarakat yang mempunyai sentimen dan identiti perkauman yang menebal disebabkan pemikiran berbeza. Puncanya:
   1. Kandungan kurikulum yang berbeza menyebabkan wujud fahaman politik yang berbeza dan tiada penyatuan. Sebagai contoh, selepas Revolusi 1911 di China, pengaruh unsur-unsur politik negara China telah diserap masuk dalam sekolah Cina di Tanah Melayu. Begitu juga sekolah Melayu dan India yang juga mempunyai fahaman sendiri.
   2. Penetapan lokasi sekolah yang berbeza (Melayu – perkampungan, Cina – pekan/bandar, India – estet)menyebabkan terbentuknya masyarakat majmuk perkauman yang terpisah dari segi interaksi sosial, di mana hubungan antara kaum tidak akrab, meskipun keadaan sosialnya aman.
   3. Kewujudan sekolah vernakular masih menjadi pertikaian beberapa pihak. Sekolah ini kononnya menunjukkan yang bangsa Melayu gagal mendaulatkan bahasa di tanahair sendiri. Justeru ia menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan pihak terbabit dan ini salah satu punca meletusnya ketidaksefahaman antara pelbagai kaum.

   Jika ada fakta di atas yang mungkin kurang tepat, harap maaf. itu mungkin hanya pandangan peribadi saya.

   Untuk penerangan lanjut, boleh rujuk dariapda buku:
   1. Ho Hui Ling. 2004. Darurat 1948-1960: Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
   2. Sheela Abraham. 1993. Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 4. ashwad says

  assalamualaikum..
  saya ingin bertanya,,, bagaimana pendidikan djdikan sbgai asas keutuhan masayarakat dan sbgai paradigma dlm mmbentuk pemkikiran bersepadu di malaysia…
  harap encik reply ye,,,hahahaha

  • says

   walaikumsalam,
   ni untuk buat assignment ke? :D

   Jawapan untuk persoalan yang dikemukakan…
   Melalui pengajaran pelbagai unsur ilmu pengetahuan di samping penyerapan nilai-nilai murni berlandaskan ajaran agama/moral. Jawapan untuk persoalan itu sebenarnya ada tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bolehlah dirujuk yang tu.. :D

  • kulanz says

   Salam,
   Rasanya ada juga info pasal ICT tu, tapi tak ingat mana letak. Tapi mungkin saudara boleh merujuk salah satu bahan rujukan yang mengandungi info tentang perkembangan penggunaan ICT dalam pendidikan. Online pun ada, boleh lihat: Buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Rujuk Bab 8 – ICT Dalam Pendidikan. harap dapat membantu

 5. Zam Mohammad says

  Terima kasih. Membantu sangat2 untuk saya bakal pendidik yang akan melangkah masuk ke dalam sistem tak lama lagi.

 6. kobisbunga says

  salam…
  saya nak minta izin untuk menngunakkan maklumat yang ada dalam ruangan ini sebagai bahan rujukan dalam projek tahun akhir saya…

  maklumat yang disiarkan sgt menarik dan bertepatan dengan apa yang saya cari-cari selama ini..
  mohon kebenaran untuk menggunakan..

 7. asra says

  salam..saya sedang buat research mengenai literature component in English (sek menengah) dan saya tengah mengumpulkan maklumat mengenai sejarah bahasa Inggeris dan pengenalan literature component in English at secondary schools. Bagaimana saya boleh dapat info menganai ini ye? harap Encik dapat tolong saya. Artikel mana yg patut saya baca? Terima kasih.

 8. siti nur says

  salam..
  sy ingin bertanya mengenai perkembangan pendidikan di malaysia pada peringkat ipta sebelum dan selepas merdeka.

  • kulanz says

   saya mungkin ada sedikit bahan (ringkas) tentang perkembangan pendidikan tinggi ni.. saya akan berikan maklumat tu malam nanti

 9. ajeeja says

  Salam, saya nak tahu tentang kronologi perkembangan sukatan mata pelajaran Matematik di sekolah rendah semenjak selepas Perang Dunia Kedua. Boleh encik bantu saya ?

  • kulanz says

   Salam, memang agak sukar untuk mendapatkan bahan seperti itu secara online. Bagaimanapun saya cadangkan anda merujuk terus kepada Pusat Perkembangan Kurikulum atau Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

 10. Christina Ho says

  Saya Cikgu Ho dan saya juga pelajar UMS. Saya ingin Encik kongsikan maklumat mengenai amalan penggunaan BBM di kalangan guru dari dahulu sampai sekarang pun boleh.Ini adalah kerana saya sedang buat kajian mengenai tajuk ini. Terima kasih.

  • kulanz says

   Saya tidak pasti sama ada memiliki bahan berkenaan atau tidak.. kena rujuk koleksi dulu.. apa2 saja akan maklumkan secepat mungkin..

   • kulanz says

    mohon maaf,
    saya sudah rujuk koleksi artikel yg ada dalam simpanan. nampaknya tiada bahan khusus berkenaan topik yang dikehendaki

 11. a'qila says

  hi,tq 4 d info…cn u help me gv the link of the reference dat u get????its so meaningful 4 me if u cn gv 1…tq soo much

  *asap plizzzzzz

 12. rosse says

  asslmkum..en.blh tlg explain x tntg bagaimana sistem terbuka membantu meningkatkan tahap polisi pendidikan di sekolah?

  • kulanz says

   waalaikumsalam,
   Sistem pendidikan negara banyak mengalami inovasi dan reformasi. Antara yang ketara ialah penciptaan pendidikan daripada bentuk tidak formal kepada bentuk nonformal dan selanjutnya kepada bentuk formal dan sistematik. Sistem pentadbirannya juga telah berubah daripada bentuk komuniti kepakaran akademik yang elit kepada bentuk pembangunan pragmatic, kepada bentuk demokrasi liberal dan seterusnya kepada bentuk korporat komersil. Ada perubahan ini membawa kepada satu sistem yang lebih fleksibel dan terbuka. Setiap perubahan ini juga akan membawa perubahan pada polisi pendidikan negara.

   Bagaimanapun, polisi pendidikan di sekolah melibatkan banyak aspek, antaranya polisi berkaitan P&P, peperiksaan, pengambilan pelajar, disiplin, keluarga pelajar, dsb.. jadi adakah sistem terbuka yang dimaksudkan itu merujuk kepada polisi tertentu atau secara umum sahaja.. kalau ada persoalan yang lebih spesifik harap dapat kemukakan.. rasanya ada banyak bahan rujukan yang berkaitan dengan polisi pendidikan.. jika ada yang berkenaan, saya boleh kongsikan..

 13. farah atiqah says

  salam,sy akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini.
  sy tlh mengambil subject bahasa arab tinggi.Apa yg sy lihat buku tersebut tlh dihgunakan dari tahun 2003,system buku itu sangat la tidak membantu dan mengelirukan.Soalannya adakah sistem pelajaran di malaysia ini mmg “out-dated”
  kerana jika kita lihat walaupun buku bahasa cina untuk mereka yg bukan berbangsa cina juga amat rumit..syllabus malaysia adalah terlalu kebelakang dibanding kan dgn sistem2 pendidikan yg lain.Tiada peningkatan..dan SPM juga pada masa kini hanya seolah-olah hafalan semata-mata.

  • kulanz says

   Salam,
   Sistem pendidikan kita adalah dinamik dan sentiasa berubah berdasarkan keperluan semasa. Jika farah baca artikel di blog ini: http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/, farah akan dapat mengetahui beberapa perubahan telah dilakukan pada sistem sedia ada. Dan yang terkini, sistem itu berubah lagi melalui pemansuhan PMR dan penambahbaikan UPSR.

   Pengunaan buku yang diterbitkan sejak 2003 bukan satu masalah.. Buku teks sebenarnya hanyalah cadangan bacaan tambahan kepada pelajar dan bukan sumber rujukan utama.. Aktiviti dan bahan P&P adalah dinamik dan guru/pelajar boleh menggunakan bahan-bahan pembelajaran terkini. Sukatan pelajaran itu pula tidak terhad kepada apa yang ditulis tetapi boleh diperkembangkan lagi mengikut kreativiti guru dan pelajar.. semua itu bergantung pada pelaksanaan juga..

   Tidak dinafikan, sukatan pelajaran di negara kita mungkin ketinggalan berbanding negara lain.. tapi pada pandangan saya ia masih lagi relevan digunakan dalam situasi negara kita buat masa ini. Dan saya pasti KPM sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada.

   Terima kasih mengemukakan persoalan ini.

 14. farah atiqah says

  terima kasih!!! :)
  tapi..sy masih tidak berpuas hati..sebab buku teks BAT(bahasa arab tinggi) tersebut digunakan pada hampir setiap sekolah..sy seorg private candidate utk menduduki peperiksaan SPM..rakan2 sy kebanyakkan pakai buku yg sama. dan buku tersebut juga,sudah la tidak di upgrade dan lessons tidak tersusun dan sukar difahami.
  mungkin untuk subjek2 yang lain mempunyai banyak buku rujukan dan alternative pembelajaran..
  tp untuk subjek BAT..buku teks itu adalah satu2 nya yg available utk subjek ini ..dan soalan2 spm semuanya berdasarkan dr buku teks tersebut. sy hanya mempunyai masalah dgn buku teks itu dan merasakan jika buku itu masih digunakan untuk 10 tahun akan datang.generasi berikutnya pasti akan rasa bahasa arab itu rumit dan x penting..sedang kan ia adalah bahasa alquran..hurmm..
  terima kasih kerana men rply pada comment sy :)

  • kulanz says

   Pandangan-pandangan seperti ini adalah sangat bagus untuk memperbaiki kelemahan yang wujud, jadi respon segera memang sangat perlu :)

   Buku yang tidak upgrade tu memang isu yang sering dikemukakan.. Tapi kita kenalah faham suatu perubahan tu selalunya mengambil masa yang agak lama.. proses kajian perlu dilakukan secara teliti bagi memastikan hasilnya nanti mencapai standard yang diharapkan.. dan kalau tak silap saya, sukatan pelajaran BA sudahpun diubahsuai dan pelaksanaanya dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahap/tingkatan.. dalam sedikit masa lagi BAT juga akan diperbaiki

   Begini, untuk mengelakkan kekeliruan berhubung susunan kandungan dalam buku berkenaan, seeloknya farah dapatkan sukatan pelajaran BAT. (Boleh juga dimuat-turun daripada internet). Sesuaikan isi kandungan buku dengan sukatan BAT dengan cara membuat nota/catatan ringkas yang bersesuaian.
   Jika ada bahan yang kurang bolehlah dirujuk daripada bekas guru atau rakan yang mengambil subjek tu. Ini adalah kaedah pembelajaran kendiri yang boleh diamalkan.
   Berkenaan buku tu, saya yakin pihak terbabit akan perbaiki kandungannya mengikut keperluan semasa.. :)

 15. farah atiqah says

  Thank you very much!
  sy harap perubahan itu pasti juga akan berlaku pada suatu hari nnti..yg tidak ketahui bila.. :)
  kita berdoa la yg terbaik utk sistem pendidikan di malaysia selepas 53 tahun merdeka..
  terima kasih tuan blog,bnyk kasi input dan kefahaman lebih jelas ttg isu ini..
  n this post sgt membantu. :)
  thank again.. bye2.

 16. Anna says

  Assalammualaikum…. Terima kasih untuk semua maklumat tentang pendidikan negara….. semuanya bertepatan dan mudah difahami…

 17. a'qila says

  u ade state yg “Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992″
  boleh tlg explen apa maksud pendidikan universal??dan kenapa pula dilanjutkan kepada 11 tahun???

 18. a'qila says

  hi,pd zmn pasca merdeka,cikgu ade state yg tentang dsr pendemokrasian tu…
  boleh tlg explen apa maksud pendidikan universal??dan kenapa pula dilanjutkan kepada 11 tahun???

  • kulanz says

   “Pendidikan universal” (universal primary education) atau pendidikan sejagat adalah penerimaan pendidikan sebagai satu daripada hak asasi yang patut dinikmati oleh semua penduduk di negara ni.. ini bermakna semua individu yang cukup umur adalah layak mendapat pendidikan secara PERCUMA di semua sekolah2 kerajaan bermula tahun 1962. Selain itu peperiksaan untuk masuk sekolah menengah juga dimansuhkan supaya semua layak belajar di sekolah menengah. Pendidikan universal ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai semasa Persidangan UNESCO di Karachi antara Dis 1959 – Jan 1960. (Boleh rujuk Buku Sheela Abraham, (1993) Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti)

   Dalam menyediakan proses pendidikan yang sama rata (universal).. semua pelajar akan ditempatkan di sekolah rendah selama 6 tahun dan sekolah menengah selama 5 tahun (11 tahun) secara percuma. Berbeza dengan dasar sebelumnya.. pendidikan secara percuma di sekolah rendah selama 6 tahun (minimum 5 tahun sebab murid darjah 3 boleh menduduki ujian kelayakan untuk melangkau ke darjah 5), kemudian pendidikan menengah pula hanya setakat SRP (ting 3)..

   untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pendidikan universal, boleh rujuk Akta Pelajaran 1961. Laporan Razak 1956, dan Laporan Rahman Talib 1960.

   Selain tu boleh juga rujuk dua entri di blog ini yang mungkin ada sedikit kaitan dengan persoalan yg dikemukakan (setiap satu entri ada 3 pages):
   http://kulanzsalleh.com/polisidasar-pendidikan-di-malaysia/ dan http://kulanzsalleh.com/strategi-bagi-menjayakan-dasar-pendidikan-kebangsaan/

 19. jeffery says

  Hai,Salam satu malaysia…Sya sedang buat LI ttg sejarah sekolah ,boleh kah cadangkan buku2 yang boleh dijdikan sorotan literatur ..plz

  • kulanz says

   Salam 1Malaysia,
   maaf, tak berapa jelas.. sejarah yg dimaksudkan tu tentang sekolah saja atau melibatkn sistem persekolahan di Malaysia?
   Apapun secara umum, mungkin boleh rujuk buku-buku dlm senarai rujukan di atas,terutamanya Sheela Abraham (1993) Selain tu maklumat ringkas tapi padat berkaitan sekolah/persekolahan ada dimuatkan dalam Buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 atau Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010) – kebanyakan sekolah dibekalkan dengan kedua-dua buku ni. Boleh juga download online…

 20. Ida says

  Salam encik, saya ingin guna maklumat yang sangat padat dalam penulisan encik dan pohon izin untuk copy artikel tuan ini dalam penulisan saya sambil membuat rujukan kepada link tuan.

 21. mastura says

  salam……
  cikgu boleh tak kalau tolong jelaskan kesan pendidikan zaman pra merdeka
  (1946-1957)…..terima kasih…..

 22. nur izyean says

  assalamualaikum en..
  saya pelajar dari UPSI dan nak mintak pendapat encik tentang perkembangan mempengaruhi pendidikan dari segi politik, sosial dan ekonomi.. asap.. saya sdang membuat kajian tentng topik ini.. kalau boleh fakta2 mengenainya.. terima kasih..

 23. Ekin says

  Salam,
  En.Kulanz…sy nak tanya pendapat encik tentang monopoli kerajaan terhadap sistem pendidikan semasa/slepas era kemerdekaan..apa kebaikan / keburukan nya monopoli kerajaan ini? atau maybe encik ade sumber rujukan?

  t.kasih

 24. balqis says

  salam en.. sy nk tnya bagaimana sisitem pendidikan masa kini dapat dikaitan dengan masyarakat definitif (masyarakat asal/peribumi).

 25. eydy says

  salam, saya tengah buat assignment untk pengajian malaysia.
  saya nak tanya, apakah kesan daripada sistem pendidikan british selepas merdeka?

  harap encik dpt membantu masalah saya ini,
  terima kasih :)

 26. shello says

  sy tgh buat assgmnt tentang ketaksamarataan peluang pendidikan di malaysia…bleh bagi cadangan website yg ada kaitan or buku2 yg bleh membantu…:)..atau sesape yg ada pandangan mgenai ketaksamaan peluang pendidikan d malaysia,hantarkn pendapat or email kt puteriku_23@yahoo.com.my..thnks ol..GBU

 27. muniey says

  salam encik,
  mohon encik dan artikel encik jadi rujukan saya untuk penulisan ilmiah saya.

  terima kasih.

 28. SAI AI MEI says

  salam, encik,
  mohon jelaskan rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia dengan memberi contoh-contoh penterjemahan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembangunan pendidikan pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan khas dan institusi pengajian tinggi yang memerlukan kepatuhan guru kepada Akta Pendidikan 1996.
  sekian, terima kasih.

 29. Jusina mudin says

  Assalam. Ingin berkongsi sedikit pandangan dari Encik. sejauh mana kejayaan Dasar pendidikan di negara kita ini dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum.

 30. norahazleenda hairuman says

  Salam sejahtera;
  PAda pandangan cikgu sejauh mana dasar pendidikan berjaya dalam ke arah pemupukan integrasi dan peraduan kaum.

 31. alim says

  salam.. tuan . saya ingin berkongsi sedikit pandangan daripada tuan….
  tentang ‘interaksi peradaban dan peranannya sebagai agen perubahan dengan merujuk kepada Tamadun Melayu’.

 32. Tinta IBU says

  Salam,

  Bolehkah saya bertanya di mana tempat utk saya membuat rujukan tentang matlamat KSSR yang spesifik mengikut mata pelajaran BM Tahun 1 dan BI Tahun 2 , serta perbezaan matlamat Tahap 1 dan Tahap 2 KSSR?

 33. Madarif says

  Salam ,

  saya nak minta bahan yang berkaitan dgn integrasi m/p dapat membina perpaduan kaum dan membina budaya nasional. Di bhgn mana saya dapat membuat rujukan berkaitan tajuk tersebut. Tq.

 34. atie says

  salam,boleh tuan beri pandangan bagaimana kurikulum pendidikan Matematik kini dapat mencapai hasrat dan inspirasi negara selaras dengan Wawasan 2020.Di bhg mana sumber yang dapat membantu saya buat rujukan berkaitan tajuk ini?TQ

 35. muszbach says

  salam.saya iingin bertanyakan tentang pengaruh kurikulum matematik di negara lain terhadap kurikulum matematik di malaysia.Di mana saya boleh dapatkan sumber tersebut?

 36. shiela says

  salam…saya ingin bertanya mengenai keperluan pelaksanaan peperiksaan penilaian sekolah rendah (UPSR)?..mana saya boleh mendapat sumber yang terpercaya..terima kasih :)

 37. kamarul says

  askum,boleh ke tuan trangkan ttg sejarah pendidikan islam di malaysia sebelum merdeka,semasa merdeka dan selepas zaman penjajahan

 38. Uth Video says

  Yuran sekolah yang dimansuhkan tidak memberikan apa-apa keuntungan apabila sekolah bertindak mengenakan pelbagai yuran tambahan. Buku teks yang diberikan percuma tidak memberi jaminan bahawa ibubapa tidak perlu menggeluarkan wang untuk membeli “buku latihan tambahan” yang diwajibkan oleh sesetengah sekolah ke atas setiap pelajar.

 39. julia says

  salam cik…bleh x sya nk thu link yg bleh sya guna utk cri ksn2 prkmbngn sstem pndidikn d m’sia…hpe ck dpt mmbntu…(“,)

 40. sinar says

  salam,encik.
  boleh tak saya tahu maklumat atau link mengenai pengaruh barat dalam sistem pendidikan malaysia.
  tq.

 41. charlie says

  salam satu malaysia. boleh memberi pandangan mengenai dasar MBMMBI???dalam dasar tersebut, apa peranan guru untuk menjayakan dasar tersebut??

 42. Noraslina says

  salam… encik… jika kita lihat pada hari ini terdapat pelbagai persepsi masyarakat terhadap sekolah vernakular… ada yg menyambut baik dan ada yg menentang atas dasar perpaduan etnik… jadi boleh saya minta pandangan encik terhadap kerelevanan sekolah vernakular dan bagaimana kita dapat mengubah persepsi masyarakat agar berfikiran positif…? terima kasih… ^_^

 43. Nazaziz says

  Salam…. Boleh en. bagi sedikit info bagaimana perkembangan sistem pendidikan memberi impak kepada profesionalisme keguruan. Perlukan bantuan, terima kasih

 44. Jue Harun says

  Salam..saya nak minta tolong encik beri maklumat mengenai sumbangan Tun Mahathir dalam bidang pendidikan..terima kasih..

 45. NORFATINAH says

  Assalam..saya ingin memgetahui tentang sistem pendidikan pada tahun 1990 an..tolong reply secepat mungkin kerana saya dikehendaki membuat tugasan daripada pensyarah…

 46. anita says

  Salam cikgu,

  Saya nk tya pendapat. Adakah masih revelan ratio kelas : murid pra sekolah adalah 1 kelas : 25 murid yang digunapakai sehingga kini?.

  Itu saja, terima kasih.

  • kulanz says

   Salam,
   Pada saya nisbah 1:25 bagi kelas dan bilangan murid prasekolah masih relevan lagi dan ia merupakan jumlah yang optimum.

   Bagaimanapun jika yang dimaksudkan ialah bilangan guru (1 orang guru : 25 murid), maka pendapat saya ia adalah kurang sesuai. Memandangkan murid prasekolah belajar peringkat asas, maka lebih wajar jika nisbah guru dan murid ialah 1:15, sama seperti nisbah untuk murid pemulihan.

 47. wanawani says

  as-salam..mohon kerjasama en. kulanz untuk berkongsi pengetahuan tentang perkembangan pendidikan selepas merdeka dan hubungannya dengan perpaduan kaum.

 48. puspha says

  salam hormat en.kulanz,
  saya pelajar IPTA,terdapat banyak dasar pendidikan seperti cheeseman,L.J Barnes dan Laporan Razak..ada tak dasar pendidikan negara yang selepas merdeka?dasar2 tersebut dibuat berapa tahun sekali…harap en.kulanz boleh membantu.terima kasih

 49. feza says

  salam,

  saya nak tanya berkenaan peranan masyarakat dalam perkembangan pendidikan negara.boleh x en kulanz tolong explain….

 50. amy says

  hmm.. saya dh baca tulisan blog di atas dan ia sangat membantu utk memahami pendidikan di malaysia. cuma saya ingin tahu peranan dan kesan laporan razak terhadap dasar pendidikan di malaysia.

  boleh encik berikan pendapat..

  terima kasih..

 51. lee sung's says

  assalam…

  en, Bagaimanakah Laporan Rahman Talib (1960) yg terkandung dlm aktah pendidikan 1960 mempengaruhi kurikulum hingga kini sama ada sk mahupun smk,

 52. Ranitha says

  Salam, Saya dikehendaki membuat carts aliran rentetan sejarah perkembanfan pendidikan dimalaysia. Harap tuan dpt menolong saya Dari segi nota Dan sebagainya. T. Kasih

 53. kartini says

  salam.
  en,blh tak tlg saya cari tentang kronologi mengenai sejarah perkembangan pendidikan malaysia dari sblm merdeka hingga sekarang

 54. azwan abadi says

  salam sahabat.. pohon dipandu tentang pencarian maklumat tentang sejarah sekolah agama dari sebelum dan selepas merdeka.. rasa amat kurang perbincangan topic berkaitan sekolah jenis ini

 55. AMMANI says

  Salam satu Malaysia tuan, saya ditugaskan utk membuat catatan tajuk :Falsafah perkembangan pendidikan di malaysia sejak era pra British.Harap tuan dapat menolong saya dari segi nota dan sbagainya. T.kasih

 56. azyn says

  Assaalamualaikum. Saya sedang mencari maklumat tentang Menangani Isu-isu Falsafah & Dasar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Tksh.

 57. jajaa says

  salam,,,saya ingin nendapatkan maklumat mengenai islamic education after independence dan juga dualism in the education system,,harap tuan dapat tolong dr segi maklumat atau link yg sesuai,,terima kasih,

 58. pahlela says

  assalamualaikum, tuan. Minta izin untuk dijadikan rujukan dan panduan untuk tugasan saya. Semoga dilimpahkan ilmu untuk membantu insan yang mencari ilmu. salam.

 59. atekah says

  Assalamualaikum..banyak info saya dapat dalam blog en kulanz ni, terima kasih banyak2, saya juga ingin meminta izin utk menggunakan info ini utk assign saya.. Saya juga ingin minta en kulanz berikan sdikit info mengenai kelemahan dan kekuatan sistem pend negara kita.terima kasih banyak2.

 60. iffa says

  salam. Apa pandangan tuan terhadap kelebihan sistem pendidikan negara dalam memupuk perpaduan kaum. selain itu, adakah sistem tersebut juga mempunyai kelemahan?

 61. izan says

  Salam…terima kasih byk maklumat berguna sy perolehi di laman en kulanz, saya sekarang sedang membuat kajian dan mencari bahan untuk projek akhir saya berkaitan tranformasi PTV, dan rasanya bahan amat terhad. Mungkin en kulanz ada idea atau pandangan utk saya berkaitan isu kolej vokasional

 62. Rosnawati Khashim says

  salam en kulanz…. info yg diberi dalam blog ni byk membantu saya sebagai guru dan sebagai pelajar pjj. Terima kasih atas perkongsian info-info tersebut…

 63. gie says

  Salam sejahtera. Boleh en. Paparkan berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan negara? Tima ksh.

 64. Ismail b.Yakub says

  Assalamualaikum Tuan,
  Mohon tuan respon berkenaan kelemahan KLSR penyebab KBSR diperkenalkan dan kenapakah KBSR perlu dilaksanakan dalam kurikulum pendidikan di M’sia?

 65. history G says

  salam encik blog, boleh saya thu mcam mana nak dapatkan laman web yang bleh dipercayai mengenai kejayaan yg dicpai oleh ngara hasil pelaksanaan dasar pendidikan kebgsaan dan falsafah kebgsaan??? sekian, trimas… :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>