Home >> Artikel, Pendidikan >> Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia

Sistem Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa berikut:

 • Zaman Pramerdeka (sebelum 1957);
 • Zaman Pasca Merdeka (1957-1970);
 • Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990);
 • Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000); dan
 • Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

Zaman pramerdeka (sebelum 1957)
Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada empat aliran , iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. B eberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut:

 1. Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu;
 2. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;
 3. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan; dan
 4. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)
sistem pendidikanSebaik mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu, Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar.

Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.

Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)
Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia, 2008). Dalam tempoh ini, pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum.

Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan, antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Walau bagaimanapun, selaras dengan Akta Pelajaran 1961, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir.

Pada tahun 1979, semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Pada tahun 1980-an, peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)
Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya Akta Pendidikan 1996; Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996; Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain.

Selain itu, banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk:

 1. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari;
 2. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999;
 3. Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma;
 4. Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI); dan
 5. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik.

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang)
Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama, antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002); Program Bimbingan dan (Keputusan Jemaah Menteri, 2002); Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002). Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003; Program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah (Keputusan Jemaah Menteri, 2003); dan banyak lagi program-program pendidikan diperluas.

Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru.

Rujukan:

Abdullah Sani Yahaya (2003). Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Bentong, Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Bhd.

Fadzilah bt Abdullah (1996). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur: As Noordeen.

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sufean Hussin (2002). Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. Teori dan Analisis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sheela Abraham (1993). Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Tajul Ariffin Bin Nordin (1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Tengku Anuar (1990). Pengetahuan Kenegaraan Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.


Jika anda dapati artikel ini bermanfaat, anda boleh kongsikan kepada pembaca lain.


Terima kasih kepada semua pembaca Kulanzsalleh.com. Semua Artikel di blog ini adalah berdasarkan pandangan peribadi saya sendiri melainkan artikel berbentuk ilmiah, berita, petikan dan perkongsian lain yang tiap satu akan saya nyatakan sumber asalnya (Baca Terma & Syarat). Jika anda dapati artikel di blog ini bermanfaat, anda boleh kongsikan kepada pembaca lain di FACEBOOK atau TWITTER.

{ 124 comments… read them below or add one }

1 Kulanz Salleh August 6, 2009 at 3:53 pm

Penulisan ini dibuat berdasarkan keperluan tugasan. Oleh itu, berkemungkinan terdapat pernyataan yang dituliskan secara ringkas sahaja. Rujukan dan pembacaan lanjut perlu dibuat bagi mendapatkan maklumat yang benar-benar terperinci. Harap maklum.

Reply

2 cik et August 18, 2009 at 9:53 am

Saya Siti pelajar IPTA ingin bertanya kepada encik tentang sistem pendidikan selepas merdeka. Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan negara selepas merdeka? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang diberi perhatian dalam proses penyusunan tersebut?

Harap encik dapat memberi pandangan tentang soalan yang telah diajukan ini.

sekian terima kasih.

Reply

3 Kulanz Salleh August 20, 2009 at 4:31 pm

Maaf Cik Siti kerana lambat memberikan respon..
Bagi menjawab persoalan cik Siti tu, cik Siti boleh rujuk artikel/penulisan bertajuk: Strategi bagi menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan (di blog ini juga – boleh rujuk link berikut: http://kulanzsalleh.com/strategi-bagi-menjayakan-dasar-pendidikan-kebangsaan/ ). Rasanya persoalan cik Siti tu ada kaitan dgn artikel/penulisan berkenaan..

Terima kasih kerana sudi melawat blog ini..

Reply

4 bahiyah June 24, 2010 at 8:57 pm

Pohon kerjasama melampirkan rujukan maklumat di atas.. terima kasih..

Reply

5 kulanz June 25, 2010 at 3:16 am

dah update tu, harap dapat membantu

Reply

6 ummu July 3, 2010 at 8:22 am

salam encik,boleh tak saya minta izin untuk copy artikel tuan ini di blogspot pendidikan saya?TQ

Reply

7 kulanz July 4, 2010 at 5:28 pm

Salam,
boleh, xda masalah.. memang utk perkongsian bersama :)

Reply

8 nurul izzati August 9, 2010 at 3:04 pm

salam..
saya mohon jasa baik tuan untuk menerangkan tentang pendidikan vernakular punca masalah pepaduan kaum di malaysia

Reply

9 kulanz August 9, 2010 at 11:42 pm

Salam,
Persoalan yang dikemukakan ini merujuk kepada masa sekarang atau sebelum merdeka? Perlu jelas sebab mungkin terdapat perbezaan faktor bagi kedua-dua zaman tersebut.

Bagaimanapun secara umumnya, Sekolah vernakular atau berbeza aliran pada asalnya adalah satu tindakan psikologi British supaya tidak ada kerjasama di antara orang Melayu dengan kaum lain. Dan tidak dinafikan tindakan itu sedikit-sebanyak telah menyebabkan terbentuknya masyarakat yang mempunyai sentimen dan identiti perkauman yang menebal disebabkan pemikiran berbeza. Puncanya:
1. Kandungan kurikulum yang berbeza menyebabkan wujud fahaman politik yang berbeza dan tiada penyatuan. Sebagai contoh, selepas Revolusi 1911 di China, pengaruh unsur-unsur politik negara China telah diserap masuk dalam sekolah Cina di Tanah Melayu. Begitu juga sekolah Melayu dan India yang juga mempunyai fahaman sendiri.
2. Penetapan lokasi sekolah yang berbeza (Melayu – perkampungan, Cina – pekan/bandar, India – estet)menyebabkan terbentuknya masyarakat majmuk perkauman yang terpisah dari segi interaksi sosial, di mana hubungan antara kaum tidak akrab, meskipun keadaan sosialnya aman.
3. Kewujudan sekolah vernakular masih menjadi pertikaian beberapa pihak. Sekolah ini kononnya menunjukkan yang bangsa Melayu gagal mendaulatkan bahasa di tanahair sendiri. Justeru ia menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan pihak terbabit dan ini salah satu punca meletusnya ketidaksefahaman antara pelbagai kaum.

Jika ada fakta di atas yang mungkin kurang tepat, harap maaf. itu mungkin hanya pandangan peribadi saya.

Untuk penerangan lanjut, boleh rujuk dariapda buku:
1. Ho Hui Ling. 2004. Darurat 1948-1960: Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
2. Sheela Abraham. 1993. Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Reply

10 ashwad August 11, 2010 at 11:20 pm

assalamualaikum..
saya ingin bertanya,,, bagaimana pendidikan djdikan sbgai asas keutuhan masayarakat dan sbgai paradigma dlm mmbentuk pemkikiran bersepadu di malaysia…
harap encik reply ye,,,hahahaha

Reply

11 kulanz August 12, 2010 at 12:19 am

walaikumsalam,
ni untuk buat assignment ke? :D

Jawapan untuk persoalan yang dikemukakan…
Melalui pengajaran pelbagai unsur ilmu pengetahuan di samping penyerapan nilai-nilai murni berlandaskan ajaran agama/moral. Jawapan untuk persoalan itu sebenarnya ada tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bolehlah dirujuk yang tu.. :D

Reply

12 ashwad August 12, 2010 at 1:14 pm

hehehehe…just umtuk memantapkn lgi…..terima kasih…

Reply

13 Zam Mohammad August 16, 2010 at 11:04 pm

Salam.
Boleh saya dapatkan info mengenai sejarah perkembangan ICT/TMK dalam pendidikan di Malaysia.

Reply

14 kulanz August 16, 2010 at 11:19 pm

Salam,
Rasanya ada juga info pasal ICT tu, tapi tak ingat mana letak. Tapi mungkin saudara boleh merujuk salah satu bahan rujukan yang mengandungi info tentang perkembangan penggunaan ICT dalam pendidikan. Online pun ada, boleh lihat: Buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Rujuk Bab 8 – ICT Dalam Pendidikan. harap dapat membantu

Reply

15 Zam Mohammad August 18, 2010 at 10:28 pm

Terima kasih. Membantu sangat2 untuk saya bakal pendidik yang akan melangkah masuk ke dalam sistem tak lama lagi.

Reply

16 kulanz August 31, 2010 at 4:07 pm

untuk perkongsian bersama,
terima kasih juga singgah di sini :)

Reply

17 kobisbunga August 25, 2010 at 2:07 pm

salam…
saya nak minta izin untuk menngunakkan maklumat yang ada dalam ruangan ini sebagai bahan rujukan dalam projek tahun akhir saya…

maklumat yang disiarkan sgt menarik dan bertepatan dengan apa yang saya cari-cari selama ini..
mohon kebenaran untuk menggunakan..

Reply

18 kulanz August 31, 2010 at 4:08 pm

Salam,
keizinan memang sentiasa diberikan kepada sesiapa yang memerlukan.. terima kasih :)

Reply

19 mariam85 August 25, 2010 at 7:04 pm

sy guna info2 di sini utk interview bln depan.thanxs

Reply

20 kulanz August 31, 2010 at 4:08 pm

alhamdulillah, harap dapat membantu

Reply

21 kobisbunga August 27, 2010 at 12:39 pm

salam..
saya mohon en kulanz spesifikkan sumber di setiap perenggan boleh x?

Reply

22 kulanz August 31, 2010 at 4:09 pm

nanti saya rujuk semula artikel asal :)

Reply

23 asra August 29, 2010 at 10:57 am

salam..saya sedang buat research mengenai literature component in English (sek menengah) dan saya tengah mengumpulkan maklumat mengenai sejarah bahasa Inggeris dan pengenalan literature component in English at secondary schools. Bagaimana saya boleh dapat info menganai ini ye? harap Encik dapat tolong saya. Artikel mana yg patut saya baca? Terima kasih.

Reply

24 kulanz August 31, 2010 at 4:10 pm

saya akan rujuk kepada seseorang yg mungkin ada maklumat ni, jika ada, saya akan maklumkan ASAP

Reply

25 siti nur August 31, 2010 at 3:21 pm

salam..
sy ingin bertanya mengenai perkembangan pendidikan di malaysia pada peringkat ipta sebelum dan selepas merdeka.

Reply

26 kulanz August 31, 2010 at 4:11 pm

saya mungkin ada sedikit bahan (ringkas) tentang perkembangan pendidikan tinggi ni.. saya akan berikan maklumat tu malam nanti

Reply

27 ajeeja September 1, 2010 at 10:36 pm

Salam, saya nak tahu tentang kronologi perkembangan sukatan mata pelajaran Matematik di sekolah rendah semenjak selepas Perang Dunia Kedua. Boleh encik bantu saya ?

Reply

28 kulanz September 1, 2010 at 11:17 pm

Salam, memang agak sukar untuk mendapatkan bahan seperti itu secara online. Bagaimanapun saya cadangkan anda merujuk terus kepada Pusat Perkembangan Kurikulum atau Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Reply

29 muhammad September 13, 2010 at 11:15 pm

Assalamualaikum cikgu….saya nk tnye mngenai kesan pendidikan vernakular dan resolusinye……

Reply

30 kulanz October 8, 2010 at 12:42 am

maaf lambat memberikan respon.. tak sempat baca komen ni lepas-lepas

Reply

31 mislia October 2, 2010 at 1:35 am

terima lah…..

Reply

32 Christina Ho October 8, 2010 at 12:16 am

Saya Cikgu Ho dan saya juga pelajar UMS. Saya ingin Encik kongsikan maklumat mengenai amalan penggunaan BBM di kalangan guru dari dahulu sampai sekarang pun boleh.Ini adalah kerana saya sedang buat kajian mengenai tajuk ini. Terima kasih.

Reply

33 kulanz October 8, 2010 at 12:44 am

Saya tidak pasti sama ada memiliki bahan berkenaan atau tidak.. kena rujuk koleksi dulu.. apa2 saja akan maklumkan secepat mungkin..

Reply

34 kulanz October 10, 2010 at 10:21 pm

mohon maaf,
saya sudah rujuk koleksi artikel yg ada dalam simpanan. nampaknya tiada bahan khusus berkenaan topik yang dikehendaki

Reply

35 jenn October 10, 2010 at 7:26 pm

hi… baleh tak encik bagi info mengenai sejarah pendidikan prasekolah di malaysia?

Reply

36 kulanz October 10, 2010 at 10:12 pm

Saya tiada bahan terperinci tentang sejarah pendidikan prasekolah..
Bagaimanapun mungkin anda boleh rujuk 2 link di bawah untuk mendapatkan sedikit info berkenaan:
1.http://www.scribd.com/doc/33497294/PENTAKSIRAN-PRASEKOLAH
2.http://www.moe.gov.my/?id=134&lang=my

Reply

37 a'qila October 10, 2010 at 9:41 pm

hi,tq 4 d info…cn u help me gv the link of the reference dat u get????its so meaningful 4 me if u cn gv 1…tq soo much

*asap plizzzzzz

Reply

38 kulanz October 10, 2010 at 10:20 pm

Tak silap saya rujukan yang digunakan adalah berdasarkan buku yang dinyatakan di atas. Tak pasti sama ada terdapat rujukan tu boleh diperoleh secara online. Bagaimanapun sebagai alternatif, boleh rujuk bbrpa link di bawah untuk rujukan sbb ia juga membincangkan topik yang hampir sama
1.http://www.scribd.com/doc/2674818/sejarah-perkembangan-pendidikan-di-malaysia
2.http://www.scribd.com/doc/14533952/Perkembangan-Sistem-Pendidikan-Di-Malaysia

Reply

39 a'qila October 12, 2010 at 10:23 am

owh,ok,tq so much…
urm,1 more thing, cn i use ur info(which is bout sejarah perkembangan…) in my thesis??tq^-^

Reply

40 kulanz October 12, 2010 at 12:17 pm

boleh.. xda masalah..
bahan di blog ini memang untuk perkongsian bersama.. harap sama2 dapat menyebarkan ilmu..

Reply

41 rosse October 12, 2010 at 1:11 pm

asslmkum..en.blh tlg explain x tntg bagaimana sistem terbuka membantu meningkatkan tahap polisi pendidikan di sekolah?

Reply

42 kulanz October 12, 2010 at 9:52 pm

waalaikumsalam,
Sistem pendidikan negara banyak mengalami inovasi dan reformasi. Antara yang ketara ialah penciptaan pendidikan daripada bentuk tidak formal kepada bentuk nonformal dan selanjutnya kepada bentuk formal dan sistematik. Sistem pentadbirannya juga telah berubah daripada bentuk komuniti kepakaran akademik yang elit kepada bentuk pembangunan pragmatic, kepada bentuk demokrasi liberal dan seterusnya kepada bentuk korporat komersil. Ada perubahan ini membawa kepada satu sistem yang lebih fleksibel dan terbuka. Setiap perubahan ini juga akan membawa perubahan pada polisi pendidikan negara.

Bagaimanapun, polisi pendidikan di sekolah melibatkan banyak aspek, antaranya polisi berkaitan P&P, peperiksaan, pengambilan pelajar, disiplin, keluarga pelajar, dsb.. jadi adakah sistem terbuka yang dimaksudkan itu merujuk kepada polisi tertentu atau secara umum sahaja.. kalau ada persoalan yang lebih spesifik harap dapat kemukakan.. rasanya ada banyak bahan rujukan yang berkaitan dengan polisi pendidikan.. jika ada yang berkenaan, saya boleh kongsikan..

Reply

43 farah atiqah October 12, 2010 at 6:23 pm

salam,sy akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini.
sy tlh mengambil subject bahasa arab tinggi.Apa yg sy lihat buku tersebut tlh dihgunakan dari tahun 2003,system buku itu sangat la tidak membantu dan mengelirukan.Soalannya adakah sistem pelajaran di malaysia ini mmg “out-dated”
kerana jika kita lihat walaupun buku bahasa cina untuk mereka yg bukan berbangsa cina juga amat rumit..syllabus malaysia adalah terlalu kebelakang dibanding kan dgn sistem2 pendidikan yg lain.Tiada peningkatan..dan SPM juga pada masa kini hanya seolah-olah hafalan semata-mata.

Reply

44 kulanz October 12, 2010 at 10:17 pm

Salam,
Sistem pendidikan kita adalah dinamik dan sentiasa berubah berdasarkan keperluan semasa. Jika farah baca artikel di blog ini: http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/, farah akan dapat mengetahui beberapa perubahan telah dilakukan pada sistem sedia ada. Dan yang terkini, sistem itu berubah lagi melalui pemansuhan PMR dan penambahbaikan UPSR.

Pengunaan buku yang diterbitkan sejak 2003 bukan satu masalah.. Buku teks sebenarnya hanyalah cadangan bacaan tambahan kepada pelajar dan bukan sumber rujukan utama.. Aktiviti dan bahan P&P adalah dinamik dan guru/pelajar boleh menggunakan bahan-bahan pembelajaran terkini. Sukatan pelajaran itu pula tidak terhad kepada apa yang ditulis tetapi boleh diperkembangkan lagi mengikut kreativiti guru dan pelajar.. semua itu bergantung pada pelaksanaan juga..

Tidak dinafikan, sukatan pelajaran di negara kita mungkin ketinggalan berbanding negara lain.. tapi pada pandangan saya ia masih lagi relevan digunakan dalam situasi negara kita buat masa ini. Dan saya pasti KPM sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada.

Terima kasih mengemukakan persoalan ini.

Reply

45 farah atiqah October 12, 2010 at 11:12 pm

terima kasih!!! :)
tapi..sy masih tidak berpuas hati..sebab buku teks BAT(bahasa arab tinggi) tersebut digunakan pada hampir setiap sekolah..sy seorg private candidate utk menduduki peperiksaan SPM..rakan2 sy kebanyakkan pakai buku yg sama. dan buku tersebut juga,sudah la tidak di upgrade dan lessons tidak tersusun dan sukar difahami.
mungkin untuk subjek2 yang lain mempunyai banyak buku rujukan dan alternative pembelajaran..
tp untuk subjek BAT..buku teks itu adalah satu2 nya yg available utk subjek ini ..dan soalan2 spm semuanya berdasarkan dr buku teks tersebut. sy hanya mempunyai masalah dgn buku teks itu dan merasakan jika buku itu masih digunakan untuk 10 tahun akan datang.generasi berikutnya pasti akan rasa bahasa arab itu rumit dan x penting..sedang kan ia adalah bahasa alquran..hurmm..
terima kasih kerana men rply pada comment sy :)

Reply

46 kulanz October 13, 2010 at 12:00 am

Pandangan-pandangan seperti ini adalah sangat bagus untuk memperbaiki kelemahan yang wujud, jadi respon segera memang sangat perlu :)

Buku yang tidak upgrade tu memang isu yang sering dikemukakan.. Tapi kita kenalah faham suatu perubahan tu selalunya mengambil masa yang agak lama.. proses kajian perlu dilakukan secara teliti bagi memastikan hasilnya nanti mencapai standard yang diharapkan.. dan kalau tak silap saya, sukatan pelajaran BA sudahpun diubahsuai dan pelaksanaanya dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahap/tingkatan.. dalam sedikit masa lagi BAT juga akan diperbaiki

Begini, untuk mengelakkan kekeliruan berhubung susunan kandungan dalam buku berkenaan, seeloknya farah dapatkan sukatan pelajaran BAT. (Boleh juga dimuat-turun daripada internet). Sesuaikan isi kandungan buku dengan sukatan BAT dengan cara membuat nota/catatan ringkas yang bersesuaian.
Jika ada bahan yang kurang bolehlah dirujuk daripada bekas guru atau rakan yang mengambil subjek tu. Ini adalah kaedah pembelajaran kendiri yang boleh diamalkan.
Berkenaan buku tu, saya yakin pihak terbabit akan perbaiki kandungannya mengikut keperluan semasa.. :)

Reply

47 farah atiqah October 13, 2010 at 5:15 pm

Thank you very much!
sy harap perubahan itu pasti juga akan berlaku pada suatu hari nnti..yg tidak ketahui bila.. :)
kita berdoa la yg terbaik utk sistem pendidikan di malaysia selepas 53 tahun merdeka..
terima kasih tuan blog,bnyk kasi input dan kefahaman lebih jelas ttg isu ini..
n this post sgt membantu. :)
thank again.. bye2.

Reply

48 kulanz November 2, 2010 at 4:50 pm

terima kasih juga sudi mengemukakan idea berkenaan sistem pendidikan negara kita

Reply

49 Anna November 2, 2010 at 1:09 pm

Assalammualaikum…. Terima kasih untuk semua maklumat tentang pendidikan negara….. semuanya bertepatan dan mudah difahami…

Reply

50 kulanz November 13, 2010 at 2:49 am

waalaikumsalam..
terima kasih juga sebeb sudi melawat ke blog ni

Reply

51 a'qila November 13, 2010 at 1:01 am

u ade state yg “Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992″
boleh tlg explen apa maksud pendidikan universal??dan kenapa pula dilanjutkan kepada 11 tahun???

Reply

52 a'qila November 13, 2010 at 1:06 am

hi,pd zmn pasca merdeka,cikgu ade state yg tentang dsr pendemokrasian tu…
boleh tlg explen apa maksud pendidikan universal??dan kenapa pula dilanjutkan kepada 11 tahun???

Reply

53 kulanz November 13, 2010 at 2:46 am

“Pendidikan universal” (universal primary education) atau pendidikan sejagat adalah penerimaan pendidikan sebagai satu daripada hak asasi yang patut dinikmati oleh semua penduduk di negara ni.. ini bermakna semua individu yang cukup umur adalah layak mendapat pendidikan secara PERCUMA di semua sekolah2 kerajaan bermula tahun 1962. Selain itu peperiksaan untuk masuk sekolah menengah juga dimansuhkan supaya semua layak belajar di sekolah menengah. Pendidikan universal ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai semasa Persidangan UNESCO di Karachi antara Dis 1959 – Jan 1960. (Boleh rujuk Buku Sheela Abraham, (1993) Sejarah Perkembangan Negara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti)

Dalam menyediakan proses pendidikan yang sama rata (universal).. semua pelajar akan ditempatkan di sekolah rendah selama 6 tahun dan sekolah menengah selama 5 tahun (11 tahun) secara percuma. Berbeza dengan dasar sebelumnya.. pendidikan secara percuma di sekolah rendah selama 6 tahun (minimum 5 tahun sebab murid darjah 3 boleh menduduki ujian kelayakan untuk melangkau ke darjah 5), kemudian pendidikan menengah pula hanya setakat SRP (ting 3)..

untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pendidikan universal, boleh rujuk Akta Pelajaran 1961. Laporan Razak 1956, dan Laporan Rahman Talib 1960.

Selain tu boleh juga rujuk dua entri di blog ini yang mungkin ada sedikit kaitan dengan persoalan yg dikemukakan (setiap satu entri ada 3 pages):
http://kulanzsalleh.com/polisidasar-pendidikan-di-malaysia/ dan http://kulanzsalleh.com/strategi-bagi-menjayakan-dasar-pendidikan-kebangsaan/

Reply

54 a'qila November 13, 2010 at 3:44 pm

terima kasih banyak2…ianya sgt membantu saya ^-^

Reply

55 kulanz November 13, 2010 at 6:31 pm
56 jeffery November 20, 2010 at 11:57 pm

Hai,Salam satu malaysia…Sya sedang buat LI ttg sejarah sekolah ,boleh kah cadangkan buku2 yang boleh dijdikan sorotan literatur ..plz

Reply

57 kulanz November 21, 2010 at 12:28 am

Salam 1Malaysia,
maaf, tak berapa jelas.. sejarah yg dimaksudkan tu tentang sekolah saja atau melibatkn sistem persekolahan di Malaysia?
Apapun secara umum, mungkin boleh rujuk buku-buku dlm senarai rujukan di atas,terutamanya Sheela Abraham (1993) Selain tu maklumat ringkas tapi padat berkaitan sekolah/persekolahan ada dimuatkan dalam Buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 atau Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010) – kebanyakan sekolah dibekalkan dengan kedua-dua buku ni. Boleh juga download online…

Reply

58 Ida November 23, 2010 at 10:51 pm

Salam encik, saya ingin guna maklumat yang sangat padat dalam penulisan encik dan pohon izin untuk copy artikel tuan ini dalam penulisan saya sambil membuat rujukan kepada link tuan.

Reply

59 kulanz November 23, 2010 at 11:16 pm

Salam,
silakan.. boleh gunakan artikel ni untuk kebaikan bersama..

Reply

60 mastura December 9, 2010 at 4:46 pm

salam……
cikgu boleh tak kalau tolong jelaskan kesan pendidikan zaman pra merdeka
(1946-1957)…..terima kasih…..

Reply

61 dokter kulit lokasi bandung area December 11, 2010 at 7:04 pm

what a wonderful article thanks

http://dokterkulitbandung.com/

Reply

62 nur izyean January 16, 2011 at 6:57 pm

assalamualaikum en..
saya pelajar dari UPSI dan nak mintak pendapat encik tentang perkembangan mempengaruhi pendidikan dari segi politik, sosial dan ekonomi.. asap.. saya sdang membuat kajian tentng topik ini.. kalau boleh fakta2 mengenainya.. terima kasih..

Reply

63 Ekin January 20, 2011 at 10:06 am

Salam,
En.Kulanz…sy nak tanya pendapat encik tentang monopoli kerajaan terhadap sistem pendidikan semasa/slepas era kemerdekaan..apa kebaikan / keburukan nya monopoli kerajaan ini? atau maybe encik ade sumber rujukan?

t.kasih

Reply

64 balqis January 22, 2011 at 7:52 am

salam en.. sy nk tnya bagaimana sisitem pendidikan masa kini dapat dikaitan dengan masyarakat definitif (masyarakat asal/peribumi).

Reply

65 eydy February 26, 2011 at 10:31 pm

salam, saya tengah buat assignment untk pengajian malaysia.
saya nak tanya, apakah kesan daripada sistem pendidikan british selepas merdeka?

harap encik dpt membantu masalah saya ini,
terima kasih :)

Reply

66 shello February 27, 2011 at 1:01 am

sy tgh buat assgmnt tentang ketaksamarataan peluang pendidikan di malaysia…bleh bagi cadangan website yg ada kaitan or buku2 yg bleh membantu…:)..atau sesape yg ada pandangan mgenai ketaksamaan peluang pendidikan d malaysia,hantarkn pendapat or email kt puteriku_23@yahoo.com.my..thnks ol..GBU

Reply

67 kulanz March 6, 2011 at 1:46 pm

cuba rujuk artikel: http://kulanzsalleh.com/isu-isu-pendidikan-di-malaysia/
atau artikel lain dalam kategori pendidikan: http://kulanzsalleh.com/category/artikel/pendidikan/
mungkin ada artikel yang berkaitan

Reply

68 muniey March 4, 2011 at 9:18 am

salam encik,
mohon encik dan artikel encik jadi rujukan saya untuk penulisan ilmiah saya.

terima kasih.

Reply

69 kulanz March 6, 2011 at 1:45 pm

salam, silakan diguna.. artikel ini memang untuk rujukan bersama

Reply

70 SAI AI MEI April 19, 2011 at 11:15 pm

salam, encik,
mohon jelaskan rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia dengan memberi contoh-contoh penterjemahan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembangunan pendidikan pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan khas dan institusi pengajian tinggi yang memerlukan kepatuhan guru kepada Akta Pendidikan 1996.
sekian, terima kasih.

Reply

71 Jusina mudin April 22, 2011 at 1:50 pm

Assalam. Ingin berkongsi sedikit pandangan dari Encik. sejauh mana kejayaan Dasar pendidikan di negara kita ini dalam memupuk integrasi dan perpaduan kaum.

Reply

72 norahazleenda hairuman April 24, 2011 at 6:44 am

Salam sejahtera;
PAda pandangan cikgu sejauh mana dasar pendidikan berjaya dalam ke arah pemupukan integrasi dan peraduan kaum.

Reply

73 alim April 27, 2011 at 12:29 pm

salam.. tuan . saya ingin berkongsi sedikit pandangan daripada tuan….
tentang ‘interaksi peradaban dan peranannya sebagai agen perubahan dengan merujuk kepada Tamadun Melayu’.

Reply

74 izan May 9, 2011 at 2:31 pm

salam..blh bg isi @ info x ttg isu dan cabaran ict dalam pendidikan?

isu~??
cabaran~????

Reply

75 ida May 10, 2011 at 9:52 pm

eeemm blh tak bagi idea kaitkan isu p’kauman d sekolah dengan falsafah pendidikan

Reply

76 Tinta IBU May 17, 2011 at 12:48 am

Salam,

Bolehkah saya bertanya di mana tempat utk saya membuat rujukan tentang matlamat KSSR yang spesifik mengikut mata pelajaran BM Tahun 1 dan BI Tahun 2 , serta perbezaan matlamat Tahap 1 dan Tahap 2 KSSR?

Reply

77 azalina May 22, 2011 at 9:16 pm

Salam,

Saya nak minta pandangan mengenai “Pendidikan Satu Aliran”.Boleh jelaskan?

Reply

78 Madarif June 15, 2011 at 10:23 pm

Salam ,

saya nak minta bahan yang berkaitan dgn integrasi m/p dapat membina perpaduan kaum dan membina budaya nasional. Di bhgn mana saya dapat membuat rujukan berkaitan tajuk tersebut. Tq.

Reply

79 saptuyah jemi July 2, 2011 at 10:22 pm

terima kasih kerana banyak membantu dengan info tentang pendidikan

Reply

80 atie July 9, 2011 at 8:03 am

salam,boleh tuan beri pandangan bagaimana kurikulum pendidikan Matematik kini dapat mencapai hasrat dan inspirasi negara selaras dengan Wawasan 2020.Di bhg mana sumber yang dapat membantu saya buat rujukan berkaitan tajuk ini?TQ

Reply

81 muszbach July 18, 2011 at 8:02 pm

salam.saya iingin bertanyakan tentang pengaruh kurikulum matematik di negara lain terhadap kurikulum matematik di malaysia.Di mana saya boleh dapatkan sumber tersebut?

Reply

82 shiela August 24, 2011 at 9:19 am

salam…saya ingin bertanya mengenai keperluan pelaksanaan peperiksaan penilaian sekolah rendah (UPSR)?..mana saya boleh mendapat sumber yang terpercaya..terima kasih :)

Reply

83 kamarul August 24, 2011 at 12:23 pm

askum,boleh ke tuan trangkan ttg sejarah pendidikan islam di malaysia sebelum merdeka,semasa merdeka dan selepas zaman penjajahan

Reply

84 Uth Video August 25, 2011 at 11:41 pm

Yuran sekolah yang dimansuhkan tidak memberikan apa-apa keuntungan apabila sekolah bertindak mengenakan pelbagai yuran tambahan. Buku teks yang diberikan percuma tidak memberi jaminan bahawa ibubapa tidak perlu menggeluarkan wang untuk membeli “buku latihan tambahan” yang diwajibkan oleh sesetengah sekolah ke atas setiap pelajar.

Reply

85 julia October 20, 2011 at 10:32 pm

salam cik…bleh x sya nk thu link yg bleh sya guna utk cri ksn2 prkmbngn sstem pndidikn d m’sia…hpe ck dpt mmbntu…(“,)

Reply

86 sinar October 21, 2011 at 8:31 pm

salam,encik.
boleh tak saya tahu maklumat atau link mengenai pengaruh barat dalam sistem pendidikan malaysia.
tq.

Reply

87 charlie October 23, 2011 at 10:35 pm

salam satu malaysia. boleh memberi pandangan mengenai dasar MBMMBI???dalam dasar tersebut, apa peranan guru untuk menjayakan dasar tersebut??

Reply

88 ctzubaidah October 26, 2011 at 11:43 pm

Salam.
Artikel encik banyak memberi maklumat dan menjadi rujukan saya.
Terima kasih.

Reply

89 Noraslina October 30, 2011 at 11:17 am

salam… encik… jika kita lihat pada hari ini terdapat pelbagai persepsi masyarakat terhadap sekolah vernakular… ada yg menyambut baik dan ada yg menentang atas dasar perpaduan etnik… jadi boleh saya minta pandangan encik terhadap kerelevanan sekolah vernakular dan bagaimana kita dapat mengubah persepsi masyarakat agar berfikiran positif…? terima kasih… ^_^

Reply

90 Nazaziz November 25, 2011 at 4:31 pm

Salam…. Boleh en. bagi sedikit info bagaimana perkembangan sistem pendidikan memberi impak kepada profesionalisme keguruan. Perlukan bantuan, terima kasih

Reply

91 titan December 9, 2011 at 12:49 am

wahh, rajinnya tulis pasal sejarah nih..

Reply

92 Jue Harun December 11, 2011 at 8:59 pm

Salam..saya nak minta tolong encik beri maklumat mengenai sumbangan Tun Mahathir dalam bidang pendidikan..terima kasih..

Reply

93 joe January 5, 2012 at 1:46 pm

salam…bagaimana sistem pendidikan kebangsaan boleh mewujudkan perpaduan kaum negara kita?

Reply

94 NORFATINAH January 30, 2012 at 5:08 pm

Assalam..saya ingin memgetahui tentang sistem pendidikan pada tahun 1990 an..tolong reply secepat mungkin kerana saya dikehendaki membuat tugasan daripada pensyarah…

Reply

95 kulanz January 31, 2012 at 12:06 am

banyak yang boleh diterangkan sistem pendidikan zaman tu.. tolong bagi spesifik biar mudah :)

Reply

96 anita January 31, 2012 at 9:49 pm

Salam cikgu,

Saya nk tya pendapat. Adakah masih revelan ratio kelas : murid pra sekolah adalah 1 kelas : 25 murid yang digunapakai sehingga kini?.

Itu saja, terima kasih.

Reply

97 kulanz January 31, 2012 at 10:47 pm

Salam,
Pada saya nisbah 1:25 bagi kelas dan bilangan murid prasekolah masih relevan lagi dan ia merupakan jumlah yang optimum.

Bagaimanapun jika yang dimaksudkan ialah bilangan guru (1 orang guru : 25 murid), maka pendapat saya ia adalah kurang sesuai. Memandangkan murid prasekolah belajar peringkat asas, maka lebih wajar jika nisbah guru dan murid ialah 1:15, sama seperti nisbah untuk murid pemulihan.

Reply

98 Bahtera Merdeka February 15, 2012 at 10:45 pm

salam,

sy nk tahu mngenai pelaksanaan dan taburan sekolah venekular melayu selepas merdeka?

terimA Kasih

Reply

99 kulanz February 16, 2012 at 11:40 pm

cuba rujuk buku pembangunan pendidikan, mungkin ada sedikit maklumat di sana

Reply

100 wanawani February 28, 2012 at 11:49 pm

as-salam..mohon kerjasama en. kulanz untuk berkongsi pengetahuan tentang perkembangan pendidikan selepas merdeka dan hubungannya dengan perpaduan kaum.

Reply

101 puspha March 4, 2012 at 11:01 pm

salam hormat en.kulanz,
saya pelajar IPTA,terdapat banyak dasar pendidikan seperti cheeseman,L.J Barnes dan Laporan Razak..ada tak dasar pendidikan negara yang selepas merdeka?dasar2 tersebut dibuat berapa tahun sekali…harap en.kulanz boleh membantu.terima kasih

Reply

102 kulanz March 4, 2012 at 11:32 pm

Salam sejahtera,
Saya memohon maaf jika maklum balas ini tidak memenuhi persoalan yang anda dikemukakan, bagaimanapun anda mungkin boleh merujuk artikel berikut kerana ia mengandungi pernyataan tentang dasar pendidikan:
1. Polisi/Dasar Pendidikan di Malaysia
2. Strategi Menjayakan Dasar Pendidikan Kebangsaan

seingat saya, tidak ada jangka masa yang ditetapkan untuk menggubal dasar kerana sesuatu dasar akan dilaksana/diubah mengikut kesesuaian dan keperluan semasa.. harap dapat membantu

Reply

103 feza March 5, 2012 at 10:00 pm

salam,

saya nak tanya berkenaan peranan masyarakat dalam perkembangan pendidikan negara.boleh x en kulanz tolong explain….

Reply

104 amy March 9, 2012 at 1:21 pm

hmm.. saya dh baca tulisan blog di atas dan ia sangat membantu utk memahami pendidikan di malaysia. cuma saya ingin tahu peranan dan kesan laporan razak terhadap dasar pendidikan di malaysia.

boleh encik berikan pendapat..

terima kasih..

Reply

105 zazaa March 11, 2012 at 1:52 am

saya nak tanya pendapat encik mengapa ordinan pelajaran 1952 gagal.

Reply

106 lee sung's March 19, 2012 at 5:55 pm

assalam…

en, Bagaimanakah Laporan Rahman Talib (1960) yg terkandung dlm aktah pendidikan 1960 mempengaruhi kurikulum hingga kini sama ada sk mahupun smk,

Reply

107 sri yanti March 28, 2012 at 11:52 pm

salam…
saya nak tanya mengapakah sekolah pada masa sekarang dikatakan mengamalkan sistem terbuka?

Reply

108 Ranitha March 31, 2012 at 9:33 am

Salam, Saya dikehendaki membuat carts aliran rentetan sejarah perkembanfan pendidikan dimalaysia. Harap tuan dpt menolong saya Dari segi nota Dan sebagainya. T. Kasih

Reply

109 kartini March 31, 2012 at 9:05 pm

salam.
en,blh tak tlg saya cari tentang kronologi mengenai sejarah perkembangan pendidikan malaysia dari sblm merdeka hingga sekarang

Reply

110 azwan abadi April 2, 2012 at 7:50 am

salam sahabat.. pohon dipandu tentang pencarian maklumat tentang sejarah sekolah agama dari sebelum dan selepas merdeka.. rasa amat kurang perbincangan topic berkaitan sekolah jenis ini

Reply

111 AMMANI April 4, 2012 at 3:26 am

Salam satu Malaysia tuan, saya ditugaskan utk membuat catatan tajuk :Falsafah perkembangan pendidikan di malaysia sejak era pra British.Harap tuan dapat menolong saya dari segi nota dan sbagainya. T.kasih

Reply

112 azyn April 4, 2012 at 11:39 am

Assaalamualaikum. Saya sedang mencari maklumat tentang Menangani Isu-isu Falsafah & Dasar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Tksh.

Reply

113 jajaa April 16, 2012 at 11:11 pm

salam,,,saya ingin nendapatkan maklumat mengenai islamic education after independence dan juga dualism in the education system,,harap tuan dapat tolong dr segi maklumat atau link yg sesuai,,terima kasih,

Reply

114 pahlela April 19, 2012 at 7:20 pm

assalamualaikum, tuan. Minta izin untuk dijadikan rujukan dan panduan untuk tugasan saya. Semoga dilimpahkan ilmu untuk membantu insan yang mencari ilmu. salam.

Reply

115 Kulanzsalleh June 11, 2012 at 11:55 pm

waalaikumussalam.. bahan di sini memang untuk perkongsian bersama.. semoga sama2 dapat manfaat

Reply

116 atekah June 1, 2012 at 3:15 pm

Assalamualaikum..banyak info saya dapat dalam blog en kulanz ni, terima kasih banyak2, saya juga ingin meminta izin utk menggunakan info ini utk assign saya.. Saya juga ingin minta en kulanz berikan sdikit info mengenai kelemahan dan kekuatan sistem pend negara kita.terima kasih banyak2.

Reply

117 Kulanzsalleh June 11, 2012 at 11:56 pm

cuba rujuk respon2 yang saya berikan di atas.. rasanya ada sedikit jawapan yang boleh membantu.. salah satunya di sini: http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/#comment-7305

Reply

118 iffa June 4, 2012 at 12:14 am

salam. Apa pandangan tuan terhadap kelebihan sistem pendidikan negara dalam memupuk perpaduan kaum. selain itu, adakah sistem tersebut juga mempunyai kelemahan?

Reply

119 Kulanzsalleh June 11, 2012 at 11:54 pm

ya.. sistem sekarang masih ada kelemahannya.. cuba baca komen saya di sini: http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/#comment-7305

Reply

120 izan June 12, 2012 at 12:03 pm

Salam…terima kasih byk maklumat berguna sy perolehi di laman en kulanz, saya sekarang sedang membuat kajian dan mencari bahan untuk projek akhir saya berkaitan tranformasi PTV, dan rasanya bahan amat terhad. Mungkin en kulanz ada idea atau pandangan utk saya berkaitan isu kolej vokasional

Reply

121 Rosnawati Khashim June 12, 2012 at 9:17 pm

salam en kulanz…. info yg diberi dalam blog ni byk membantu saya sebagai guru dan sebagai pelajar pjj. Terima kasih atas perkongsian info-info tersebut…

Reply

122 gie June 22, 2012 at 2:43 pm

Salam sejahtera. Boleh en. Paparkan berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan negara? Tima ksh.

Reply

123 Ismail b.Yakub November 18, 2012 at 2:59 pm

Assalamualaikum Tuan,
Mohon tuan respon berkenaan kelemahan KLSR penyebab KBSR diperkenalkan dan kenapakah KBSR perlu dilaksanakan dalam kurikulum pendidikan di M’sia?

Reply

124 history G May 26, 2013 at 12:20 am

salam encik blog, boleh saya thu mcam mana nak dapatkan laman web yang bleh dipercayai mengenai kejayaan yg dicpai oleh ngara hasil pelaksanaan dasar pendidikan kebgsaan dan falsafah kebgsaan??? sekian, trimas… :)

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

leaderboard denaihati Banner